اخبار برگزیده

#جهنم کوچک

من آدم حسودی هستم؟

این اواخر که علتی برای عصبیت ها و اشک های سُـر سُـری ام پیدا نمی کنم،به این نتیجه رسیده ام که لابد من موجودی سرشار از حسادت و بخل و عقده های ناگشوده ای هستم که مرا وا می دارند مدام با خودم بجنگم و دست آخر بزنم خودم را از وسط دو نصف کنم. مدام دست هایم یخ باشند و در روز چند بار زردآب بالا بیاورم و در آخر از شدت سر درد خابم نبرد. هر چه قدر که زمان بگذرد از همه ی آدم ها بدم بیاید و حتا اصلن دلم نخاهد که ببینمشان و حتا فکر بهشان حالم را خراب کند. به این فکر کنم که چه قدر در حق من جفا شده و چه قدر همه ی آن هایی که من ازشان متنفر شده ام بی خیال اند و چه قدر من حسودم. حسادتی با شعله هایی وحشی،وسط دلم را می سوزاند و همین طور کل وجودم را آب می کند. انگشت های یخ زده ام را روی صورت گر گرفته ام می گذارم و شورآب ها از کنار انگشتانم می گذرند و دست هایم تر می شوند. این انزجار،این آتش،این اشک ها،این سر درد،این بیماری،این حسادت،این… اسمش را نمی دانم قرار است چه بلایی بر سرم بیاورد؟ من،دختری با لبخندی کودکانه بر فراز میلاد،با نگاهی بی خیال به هیاهوی دنیای آدم بزرگ ها،حالا افتاده ام وسط بازی های آدم بزرگ ها و چون نمی توانم ادای آن ها را دربیاورم،این طور منقلب می شوم. من با روحیات خاص و منحصر به خودم وقتی می بینم نمی توانم مثل آدم هایی باشم که اشک من را در می آورند،دلم می شکند. درِ  اتاقم را می بندم و تنهایی اشک می ریزم و دلم برای خودم می سوزد که اصلن تاب و توان تحمل دنیای مزخرف آدم بزرگ ها را ندارم. اصلن کی و چه طوری وارد دنیاشان شدم؟ من که از تمام خاله زنکی ها و حسادت ها دور بودم و غرق در دنیای خود ساخته ام بودم. من که همه را دوست داشتم و حس می کردم که همه مثل خودم هستند. من که دلم زود به زود تنگ می شد و زود آشتی می کردم و راحت می بخشیدم و ساده فراموش می کردم. اصلن نمی دانم که چه طور همه چیز عوض شد! چه طور من حسود شدم.

اما الان هم نمی خاهم باور کنم که آدم حسودی هستم. نمی خاهم استخان هایم بیشتر بیرون بزنند. نمی خاهم به بازی های کثیف آدم بزرگ ها ادامه بدهم. نمی خاهم برای آدم های بی خیالی که فقط می آیند و حرص من را در می آورند،اشک بریزم. نمی خاهم این جهنم کوچک را با خودم این ور و آن ور ببرم.

 

پی نوشت1:حس دلتنگی برای آن چه که بودم.

پی نوشت2:تقصیر مشترک من و آدم بزرگ ها...


#جهنم کوچک

#جهنم کوچک

#جهنم کوچک

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها